Dienstenaanbod:
o Opstellen jaarrekeningen en rapportages, waaronder:
o Jaarrekening
o Deponeringsstukken tbv Kamer van Koophandel
o Maand- en kwartaalrapportages
o Financiële prognoses
o Opstellen fiscale aangiften, waaronder:
o Aangifte inkomstenbelasting
o Aangifte vennootschapsbelasting
o Aangifte omzetbelasting
o Aangifte loonbelasting
o Aangifte dividendbelasting
o Aangifte successie- en schenkbelasting
o Financiële administratie:
o Geheel verzorgen van de financiële administratie
o Ondersteuning bij het voeren van de financiële administratie
o Opzetten van de financiële administratie
o Online boekhouding
o Loon- en salarisadministratie:
o Aanvragen loonheffingsnummer
o Verzorgen gehele of gedeeltelijke loonadministratie
o Aangiften loonheffingen
o Maandelijkse loonstroken
o Jaaropgaven
o Opstellen arbeidsovereenkomsten