Wij bieden u diensten voor ZZP’er, MKB’er & particulier!

Diensten

Het uitgebreide dienstenpakket van HJV Administratie & Belastingadvies is gericht op administratieve, financiële en fiscale begeleiding en ondersteuning van (startende) ondernemers, ZZP’ers, MKB’ers en particulieren.

Onze dienstverlening is persoonlijk, toegankelijk, deskundig, flexibel en transparant. Daarnaast hechten wij veel waarde aan tijdige en duidelijke communicatie met de klant.

Naast de dienstverlening welke beschreven staan op de website kunt u ons benaderen voor tal van andere aangelegenheden.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan financieringsaanvragen, hypotheekaanvragen, verzekeringen, pensioenen, bedrijfseconomische vraagstukken etc.
Wij hebben goede contacten en werken nauw samen met andere financiële professionals met ieder hun eigen specialisme.

Bekijk de verschillende tabbladen met onze diensten:

Jaarwerk

 • (Geconsolideerde) jaarrekening
 • Publicatiestukken t.b.v. de deponering bij de Kamer van Koophandel
 • Financiële prognoses

Samenstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is het verantwoordingsdocument en geeft u belangrijke informatie over de financiële positie van uw onderneming. Het doel van de jaarrekening is verantwoording afleggen aan de belanghebbenden zoals bijvoorbeeld: aandeelhouders, banken, belastingdienst, subsidieverstrekkers, donateurs etc. Wij stellen voor u de jaarrekening op in begrijpelijke taal en houden hierbij rekening met uw wensen. Verder wordt de jaarrekening altijd persoonlijk met u besproken.

Publicatiestukken

Als rechtspersoon bent u verplicht jaarlijks uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wij helpen u graag bij het opstellen en indienen van deze deponeringsstukken.

Financiële prognoses

Het opstellen van financiële prognoses is van groot belang om uw onderneming goed te kunnen sturen. Door gebruik te maken van financiële prognoses en periodieke rapportages bent u in staat tijdig de juiste strategische beslissingen te nemen!
Op basis van ervaringscijfers, branchegegevens en uw kennis helpen wij u graag bij het opstellen van een realistische en haalbare financiële prognose.

Fiscale diensten

 • register belasting adviseursinkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • dividendbelasting
 • successie- en schenkbelasting
 • Aanvragen van toeslagen

Belastingaangiften

Belastingen zijn een complexe materie. Wij hebben jarenlange ervaring met fiscale dienstverlening en daarnaast zijn wij aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Het opstellen en indienen van de fiscale aangiften nemen wij graag voor u uit handen. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw aangifte juist en tijdig wordt ingediend. U mag van ons verwachten dat wij proactief met u meedenken om zo te komen tot de meest optimale aangifte.

Belastingadvies

Als ondernemer heeft u te maken met continue veranderingen in belastingregels. Dit maakt het moeilijk voor u om op te hoogte te blijven. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wij helpen u graag om uw zaken op fiscaal gebied zo optimaal mogelijk geregeld te hebben. Verder kunnen wij optreden als gesprekspartner met de Belastingdienst.

Financiële administratie

 • Opzetten van de financiële administratie
 • Geheel verzorgen van de financiële administratie
 • Ondersteuning bij het voeren van de financiële administratie
 • Online boekhouding
 • Maand- en kwartaalrapportages

Financiële administratie

Als ondernemer bent u verplicht een administratie bij te houden. Wij begrijpen goed dat u als ondernemer niet zit te wachten om uw tijd te besteden aan het voeren van de administratie maar dat uw liever uw tijd steekt in datgene waar u goed in bent: het uitoefenen van uw vak!
HJV Administratie & Belastingadvies kan u op verschillende manieren ondersteuning bieden als het gaat om de verwerking en/of het opzetten en optimaliseren van de financiële administratie. Wij nemen graag voor u de administratie geheel of gedeeltelijk uit handen. De administratie kan ter plaatste worden verwerkt, op ons kantoor of via een online-applicatie.
Een deugdelijke en inzichtelijke administratie is van groot belang. Dit helpt u om de juiste strategische keuzes te maken!

Maand- en kwartaalrapportages

Met het opstellen van periodieke rapportages zorgen wij ervoor dat niets aan uw aandacht ontsnapt. De periodieke rapportages bieden u waardevolle sturingsinformatie om grip te houden op de financiële prestaties van uw organisatie. Hierdoor bent u in staat om tijdig en adequaat te kunnen bijsturen.

Loon- en salarisadministratie

 • Aanvragen loonheffingsnummer
 • Verzorgen gehele of gedeeltelijke loonadministratie
 • Aangiften loonheffingen
 • Maandelijkse loonstroken
 • Jaaropgaven
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten

Heeft u personeel in dienst dan kunt u niet om de loonadministratie heen. Wilt u zich geen zorgen hoeven te maken over de loonadministratie dan pakken wij dit graag voor u op. Wij zorgen ervoor dat de verloning juist en tijdig plaatsvindt en de aangifte loonbelasting tijdig wordt ingediend.

Particulieren

 • Verzorgen jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting
 • Controleren opgelegde aanslagen
 • Aanvragen toeslagen (huur, kinderopvang, zorg)
 • Overige financiële vraagstukken

Ook als particulier bent u van harte welkom bij HJV Administratie & Belastingadvies. Ziet u het met de jaarlijks terugkerende veranderingen in de belastingregels niet meer zitten om zelf uw aangifte in te dienen dan kunt u dit gerust aan ons uitbesteden. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bent u geïnteresseerd neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Startersbegeleiding

Wij helpen u als starter graag op weg met financiële zaken. Hierbij kunt u denken aan ondersteuning bij de keuze van de rechtsvorm van de onderneming, ondersteuning bij fiscale aangelegenheden, opzetten financiële administratie, inschrijving Kamer van Koophandel e.d.

In een gratis oriënterend gesprek vertellen wij graag wat wij verder voor u kunnen betekenen.

Vraag direct een offerte aan!

  VOORNAAM *

  ACHTERNAAM *

  E-MAILADRES *

  TELEFOONNUMMER

  ONDERWERP

  WAARMEE KUNNEN WIJ U HELPEN?

  ANTISPAM VRAAG: