Hebt u zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven in het Handelsregister van KVK? Dan hebt u misschien recht op coronasteun over het eerste kwartaal van 2021. De nieuwe TVL Startende ondernemingen is er voor MKB-ondernemingen en geldt ook voor zzp’ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte. Sinds 31 mei 2021 kunt u deze aanvragen.

Voorwaarden

Voor TVL Startersregeling Q1 2021 gelden de volgende voorlopige voorwaarden: 

 • U heeft zich in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 nieuw ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Uw onderneming heeft een SBI-code én is gevestigd in Nederland, maar niet op uw huisadres. Voor deze vestigingseis gelden uitzonderingen, zoals voor: goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horecagelegenheden. Deze uitzonderingen vindt u in de algemene voorwaarden TVL Q1.
 • Uw onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Dit wordt berekend met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort.
 • U heeft aantoonbaar omzetverlies in het 1ekwartaal van 2021 van 30% of hoger, vergeleken met de omzet van het 3e kwartaal van 2020.
 • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
 • Het maximale subsidiebedrag per kwartaal is € 124.999.
 • Is uw onderneming verbonden aan óf onderdeel van een andere onderneming en daarmee onderdeel van een bestaande groep? Dan komt u niet in aanmerking voor TVL Q1 2021 Startende ondernemingen als de inschrijfdatum van een verbonden onderneming in de groep ligt vóór 1 oktober 2019. Voorbeelden zijn:
  – dochterondernemingen;
  – werkmaatschappijen;
  – startende nieuwe filialen onder een aparte bv;
  – franchisenemers die niet los staan van de franchisegever.
 • U bent geen financiële instelling of overheidsbedrijf.
 • U bent niet failliet en heeft geen uitstel van betaling (surseance) aangevraagd bij de rechtbank.

Aanvullende voorwaarde
Bent u ingeschreven in het Handelsregister van KVK in de periode van 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 én vraagt u een subsidie aan van € 25.000 of hoger? Dan voegt u een verklaring bij uw aanvraag van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. De verklaring van een deskundige derde is een extra controle van het opgegeven omzetverlies en de echtheid van de onderneming.

Aanvragen
De nieuwe TVL Startersregeling Q1 2021 is geopend op 31 mei om 09:00 uur. U kunt aanvragen tot 12 juli 17.00 uur.

Tweede kwartaal 2021
In Q2 2021 krijgen startende ondernemers ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Zij kunnen dan meedoen met TVL Q2 2021.

Berekening subsidie
U gaat uit van uw omzet in het 3e kwartaal van 2020 als referentieperiode. De subsidie wordt als volgt berekend: subsidie = omzet 3e kwartaal 2020 x percentage omzetverlies x percentage vaste lasten van SBI-code x subsidiepercentage 85%. Valt het berekende subsidiebedrag lager uit dan € 1.500, dan ontvangt u het minimale subsidiebedrag van € 1.500.

Tip: Op de website van RVO kunt u uw aanvraag direct regelen. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning.