Een autoverkoper rijdt in een auto van de zaak met op de portieren naam en logo van het bedrijf van zijn werkgever. Als zijn werkgever vaststelt dat de verkoper ‘s avonds zonder vergunning, dus illegaal, betaalde taxiritten uitvoert, volgt ontslag op staande voet. Als redenen voert hij aan nevenwerkzaamheden, die in de arbeidsovereenkomst zijn verboden, en oneigenlijk gebruik van de bedrijfsauto. Hoe loopt dit af?

In de overeenkomst over de terbeschikkingstelling van de auto staat, dat de werknemer verplicht is als een goed huisvader voor de auto te zorgen, deze te onderhouden, schoon en representatief te houden en deze slechts in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken.

De rechter stelt na onderzoek vast dat de verkoper ten minste een illegale taxirit is overeengekomen en ter uitvoering daarvan met de bedrijfsauto is komen voorrijden bij het opgegeven adres. Vast staat bovendien dat de werkgever daar geen toestemming voor heeft gegeven. Dit bevestigt de dringende reden voor het ontslag op staande voet die de werkgever heeft aangevoerd.

Deze ontslaggrond, het zonder toestemming gebruiken van de bestickerde, en daarmee voor derden als zodanig herkenbare, bedrijfsauto van de werkgever voor illegale taxiwerkzaamheden, levert volgens de rechter een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

Bovendien moet de verkoper aan de werkgever een boete van € 5.000 betalen die in de arbeidsovereenkomst is opgenomen bij overtreding van het verbod op nevenwerkzaamheden.

Let op: In deze zaak speelde een rol dat de autoverkoper zijn dienstverband al had opgezegd en op korte termijn zou starten bij een nieuwe werkgever. Zijn verweer, met een beroep op persoonlijke omstandigheden (verlies van werk en inkomen), had daarom geen effect.