Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven voor de inkomstenbelasting niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. Hoe werkt deze regeling?

STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget en wordt rechtstreeks betaald aan de opleider. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden, werkzoekenden en opleiders terecht op een nieuw STAP-portaal van het UWV voor het opleidingsaanbod, de aanvraag en goedkeuring van het STAP-budget, het uploaden van het bewijs van deelname (binnen 3 maanden na de scholingsactiviteit) en het doorgeven van wijzigingen.

STAP-opleider worden
Als u opleidingen wilt aanbieden met vergoeding via het STAP-budget, dan moet u als opleider een erkenning hebben, de opleiding vastleggen in het STAP-scholingsregister van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en op tijd bewijzen van deelname uploaden op het STAP-portaal van het UWV.

Als opleider heeft u minimaal 1 van de volgende erkenningen nodig: OCW-erkend (mbo, hbo en wo – bekostigd en contractonderwijs), NRTO-keurmerk, NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register, Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC of Erkend door een sector- of brancheorganisatie.

Heeft u 1 van deze erkenningen? Dan registreert de erkennende organisatie u in het STAP-scholingsregister als opleider. U moet dan zelf uw opleiding (scholingsactiviteit) voor 1 maart 2022 in dit scholingsregister vastleggen. Hiervoor levert u de informatie die werkenden en werkzoekenden in het register kunnen zien. DUO beheert het scholingsregister en het UWV kan het register alleen inzien.

Wel vrijstelling loonheffingen
Werknemers kunnen in 2022 nog wel van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing.

Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De Belastingdienst toetst of de werknemer de scholing volgt om de arbeidsmarktpositie te verbeteren met als doel om een inkomen te verdienen. De werkgever geeft de scholingskosten op als eindheffing bij contractbeëindiging in de werkkostenregeling. De Belastingdienst berekent hier dan geen loonheffing over.

Let op: Aftrekbare opleidingskosten die u in 2021 zelf betaalt, mag u nog aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Opleidingskosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.