Heeft uw onderneming in het verleden verliezen geleden?

Dan kunt u deze verliezen misschien nog salderen met de winst die u in 2017 maakt. Zorg ervoor dat u de verliezen op tijd verrekent, want hier zijn termijnen voor. Verrekening kan namelijk alleen met de winsten van de voorgaande drie jaren (voor bv’s één jaar) en volgende negen jaren. Na die negen jaar, vervallen de verliezen.

Heeft u nog openstaande (niet-verrekende) verliezen, dan zijn er mogelijkheden om de verliesverdamping te voorkomen. Zo kunt u stille reserves realiseren. Let ook op wanneer winst wordt genomen.

Zorg voor liquiditeit

Verzoek om voorlopige verliesverrekening om zo uw liquiditeit te verruimen. Verwacht u dat uw onderneming in 2017 een verlies heeft, laat dan uw voorlopige aanslag 2017 op nihil stellen. Daarmee voorkomt u namelijk dat u te veel belasting vooruit betaalt. U heeft dan meer geld beschikbaar voor uw ondernemingsactiviteiten.

Als het boekjaar voorbij is, dan kunt u zodra u de aangifte heeft ingediend een verzoek doen om een voorlopige verliesverrekening. Het voordeel daarvan is dat u al 80% van het verlies kunt benutten. Met andere woorden, heeft u per saldo over de jaren 2014, 2015 en 2016 winst gemaakt en heeft u dit jaar een verlies? Vraag dan snel een voorlopige verliesverrekening aan. De voorlopige verliesverrekening wordt later verrekend met de definitieve verliesverrekening. De voorlopige verliesverrekening leidt tijdelijk (op korte termijn) tot meer liquiditeiten.