Ga een fiscale eenheid aan en behaal voordeel

Wordt uw onderneming gedreven door meerdere vennootschappen, dan moet u voor alle vennootschappen een aangifte indienen. Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan uw onderneming (fiscale) voordelen bieden. Zo zijn de onderlinge transacties voor de vennootschapsbelasting niet zichtbaar. Daardoor hoeft u hierover geen belasting te betalen. Ook mogen verliezen van de ene vennootschap worden verrekend met de winst van de andere vennootschap. Voor alle vennootschappen samen hoeft u slechts één aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te kunnen gaan moet voldaan worden aan een aantal vereisten. Zo moet de moedermaatschappij minstens 95% van de aandelen bezitten, die 95% van de stemrechten vertegenwoordigen en recht geven op minimaal 95% van de winst en het vermogen van de dochtermaatschappij.

Wilt u met ingang van 1 januari 2018 een fiscale eenheid aangaan, zorgt u er dan voor dat u tijdig een verzoek doet bij de Belastingdienst. Wilt u achteraf een fiscale eenheid? Dat kan dat met maximaal drie maanden ‘terugwerkende kracht’ als u daarom verzoekt. Dus als de fiscale eenheid per 1 januari 2018 moet ingaan, dan moet u het verzoek vóór 1 april 2018 indienen.

Verbreek uw fiscale eenheid tijdig en voorkom nadelen

Heeft u een fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Dan biedt deze misschien veel voordelen. Een fiscale eenheid kan ook nadelen hebben. Denk aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vennootschapsbelastingschuld van de fiscale eenheid. Dit nadeel kunt u, voor toekomstige schulden, voorkomen door verbreking van de fiscale eenheid.

Een verzoek om de fiscale eenheid te verbreken, moet zijn gedaan vóór het gewenste moment van verbreking. Dus als een fiscale eenheid per 1 januari 2018 moet verbreken, dan moet het verzoek hiertoe op 31 december 2017 zijn gedaan. Let op! Het verbreken van een fiscale eenheid kan (nadelige) fiscale gevolgen hebben.