Stel belasting uit: vorm een herinvesteringsreserve (HIR) en onderbouw uw herinvesteringsvoornemen

Heeft u dit jaar bedrijfsmiddelen verkocht en daarbij winst behaald? Dan moet u daar belasting over betalen. Dit kunt u misschien voorkomen door de winst te reserveren in een HIR. U moet dan wel aan het eind van dit boekjaar het voornemen hebben om nieuwe investeringen te doen (herinvesteringsvoornemen). De investering moet in principe binnen drie jaar plaats vinden. Gedurende die drie jaar moet u het herinvesteringsvoornemen ook daadwerkelijk houden, anders valt de reserve al eerder vrij.

U moet uw herinvesteringsvoornemen aannemelijk maken, bijvoorbeeld via offerten die u opvraagt, via zoekopdrachten e.d. Als u dit voornemen niet aannemelijk kunt maken, dan kan de HIR niet worden gevormd. Bewaar de belangrijke stukken dus goed.

Een gevormde herinvesteringsreserve kunt u niet altijd op alle herinvesteringen afboeken. Wilt u bijvoorbeeld herinvesteren in een bedrijfsgebouw, dan kunt u daarvoor alleen een herinvesteringsreserve gebruiken die u heeft gevormd bij de verkoop van een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie. Dat zal dan meestal ook een bedrijfsgebouw moeten zijn. U kunt bijvoorbeeld niet een op een verkochte auto gevormde herinvesteringsreserve afboeken op het nieuwe bedrijfsgebouw.