Heeft u uw pensioen in eigen beheer al omgezet in een oudedagsverplichting? Dan kunt u de ODV nog omzetten in een lijfrente. Wanneer is dat interessant?

Opheffing onderneming

Een ODV moet uiterlijk twee maanden na de AOW-datum door de onderneming worden uitgekeerd. De onderneming moet de ODV dan in twintig jaar uitkeren. Gedurende die tijd moet de onderneming blijven bestaan en betaalt de onderneming kosten voor de jaarrekening en de aangifte. Als de ODV aan een bank of verzekeraar wordt overgedragen voor de aankoop van een lijfrente, dan kan de onderneming eerder worden opgeheven.

Erfgenamen

Als u overlijdt nadat de ODV is ingegaan, dan krijgen uw erfgenamen de resterende uitkeringen. Heeft uw echtgenote echter behoefte aan een levenslange uitkering, dan kunt u dat niet regelen via een ODV. Via een lijfrente is dat wel mogelijk.

Omzetting ODV

Het omzetten van een ODV in een lijfrente is mogelijk totdat u de AOW-leeftijd plus vijf jaar heeft bereikt. Zijn de uitkeringen uit de ODV al ingegaan, dan is omzetting in een lijfrente alleen mogelijk met goedkeuring van de inspecteur.