Bepaal de meewerkaftrek of arbeidsbeloning van uw meewerkende partner

Werkt uw partner mee in uw onderneming? Bepaal dan hoe u moet omgaan met de beloning voor de arbeid. Daarvoor zijn er in feite drie mogelijkheden:

  • Pas de meewerkaftrek toe. Dit is een aftrekpost, gelijk aan een percentage van de winst. Het percentage hangt af van het aantal uren dat uw partner meewerkt.
  • Geef een arbeidsbeloning. De arbeidsbeloning is aftrekbaar bij uw onderneming en belast bij uw partner. Is de beloning niet hoger dan € 5.000, dan is deze niet aftrekbaar maar wordt deze ook niet belast bij uw partner.
  • Laat uw partner toetreden tot uw onderneming. Door toetreding tot de onderneming wordt uw partner ondernemer. Uw partner kan dan misschien ook gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de oudedagsreserve e.d..