Heeft u in het verleden zonnepanelen aangeschaft, maar geen omzetbelasting teruggevraagd? Dan biedt een recente uitspraak van de Hoge Raad mogelijk uitkomst.

Uitspraak Hoge Raad

Volgens een recente uitspraak van de Hoge Raad is het tijdig verzoeken om een uitreiking van een btw-aangifte alleen verplicht als er ook daadwerkelijk btw moet worden betaald. Het verzoek om uitreiking van de btw-aangifte moet uiterlijk worden gedaan binnen één maand na afloop van de aangifteperiode. Indien er sprake is van een teruggave dan geldt de maandtermijn niet. Bij een btw teruggave kan ook later nog worden verzocht om uitreiking van een aangiftebiljet. Als de aangifte vervolgens binnen de door de inspecteur gestelde termijn wordt ingediend, is het verzoek om teruggave op tijd gedaan.

Het arrest van de Hoge Raad is van belang voor alle startende ondernemers die te laat hebben verzocht om uitreiking van een aangifte omzetbelasting waaruit een teruggave zou volgen. Zij kunnen alsnog een verzoek om teruggave van btw doen. Dit geldt ook voor particulieren die de btw op hun zonnepanelen nog niet hebben teruggevraagd. De Belastingdienst heeft voor deze groep een apart aanvraagformulier ter beschikking gesteld.

Verzoek om teruggave

Bij een teruggave is er geen wettelijke termijn voor het verzoek om uitreiking van een aangifte, aldus de Hoge Raad. Toch geeft de Belastingdienst wel een termijn van vijf jaar mee aan het teruggaveverzoek. Heeft u de zonnepanelen in 2013 aangeschaft, dan moet u dat verzoek (volgens de Belastingdienst) uiterlijk in 2018 doen. 

Informatie Ministerie van Financiën 

Naar aanleiding van het arrest is door het Ministerie van Financiën op 16 januari 2018 het document met veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen, opnieuw gepubliceerd. Dit document zal zo spoedig mogelijk worden aangevuld met nieuwe informatie.