Misschien is het voordelig om dit jaar nog te investeren, of investeringen juist over het jaar heen te tillen. Op die manier kunt u optimaal gebruik maken van de investeringsaftrek en betaalt u minder belasting. De meest bekende investeringsaftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Voor de KIA moet u minimaal € 2.300 aan investeringen doen. Het maximum is € 312.176. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen. Zo vallen grond, goodwill en personenauto’s in principe niet onder de KIA. Ook bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als voor oude bedrijfsmiddelen.

Als u in de aangifte niet heeft verzocht om de investeringsaftrek, dan kunt u binnen vijf jaar nog een verzoek om ambtshalve vermindering doen om deze alsnog toe te passen.