Naast KIA heeft u misschien ook recht op energie-investeringsaftrek (EIA) die kan worden toegepast als u energiezuinige investeringen doet, of milieu-investeringsaftrek (MIA) als u milieuvriendelijke investeringen doet.

De EIA bedraagt in 2017 55%. De MIA bedraagt, afhankelijk van het bedrijfsmiddel, 13,5%, 27% of 36%. Investeringen beneden een bedrag van € 2.500 komen niet voor EIA of MIA in aanmerking.

Of een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor EIA of MIA kunt u zien in de energielijst en de milieulijst die ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. U kunt deze raadplegen op de site van RVO.nl.

Voor de KIA hoeft het bedrijfsmiddel niet nieuw te zijn. Voor de EIA en de MIA moet dat wél. Ook moet voor de EIA en de MIA de investering binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting digitaal via het eLoket op MijnRVO.nl. worden gemeld, anders bestaat er geen recht op de investeringsaftrek.